GONSIN公信产品再次服务厄瓜多尔国家议会

 2007年,厄瓜多尔国家议会选用GONSIN公信TL-6000系列会议系统,经历了五年频繁的实际会议应用,GONSIN公信产品稳定的性能和良好的效果获得了厄瓜多尔国家议会的认可。  

       


2012年,国会对该议会大楼进行整修,并对议会大厅的会议系统进行更新,得益于之前使用GONSIN公信产品的良好的用户体验,这次国会的设备主管官员毫不犹豫地继续选择GONSIN公信产品,此次选用的是GONSIN公信TL-4200系列全功能会议系统,共145席,实现会议报到、发言、同传、表决、自动摄像跟踪功能,完全满足厄瓜多尔国家议会的使用需求。


                    厄瓜多尔国家议会大厅


                        厄瓜多尔总统